Başlık ekle

 Kurucu üyeler / Founding members 

 Yönetim Kurulu üyeleri / Board of directors

   Cahit Tanör

   Reşit Çınarlı (Başkan / President)

   Faruk Ertuğ

   Berk Bayraktutan

   İ. Ersin Yirmibeşoğlu

   Egemen Başyiğit

   M. Seyfi Ersoy

   H.Bülent Kaşerci

   Reşit Çınarlı

   N.Serdar Tunçbay

   Levent Asal

 Yönetim Kurulu yedek üyeleri

   Davut Sipahioğlu

   Hüseyin Uncular

   A. Erhan Bayol

   Ekrem Moralı

   Onur Yetkin

  Gamze Gürsoytrak

   Oktay Mert

   Levent Limnili

 

 Ahmet Burkut

 Denetleme Kurulu üyeleri / Auditing committee

 

   A.Erdal Özsoy

 

   Arzu Varıcı Ersoy

 

   M.Levent Asal

 

 Denetleme Kurulu yedek üyeleri

 

   Raşit Dirim

 

   Lemi Törün

 

  H. Cüneyt Erem

 

 Komodor-

M.Seyfi Ersoy

 • Kurucu üyeler / Founding members

      Cahit Tanör
      Faruk Ertuğ
      İ. Ersin Yirmibeşoğlu
      M. Seyfi Ersoy
      Reşit Çınarlı
      Levent Asal
      Davut Sipahioğlu
      A. Erhan Bayol
      Onur Yetkin
      Oktay Mert

 • Yönetim Kurulu üyeleri / Board of directors

      Reşit Çınarlı (Başkan / President)
      Berk Bayraktutan
      Egemen Başyiğit
      H.Bülent Kaşerci
      N.Serdar Tunçbay

  Yönetim Kurulu yedek üyeleri / Standby members

     Hüseyin Uncular
  Ekrem Moralı
  Gamze Gürsoytrak
  Levent Limnili
  Ahmet Burkut

      

 • .

  .

 • Denetleme Kurulu üyeleri / Auditing committee

      

      A. Erdal Özsoy
  Arzu Varıcı Ersoy
      M. Levent Asal
      
  Denetleme Kurulu yedek üyeleri / Standby members

      Raşit Dirim
  Lemi Törün
  H.Cüneyt Erem